Средњошколски центар Пале

Школске секције

Секција из демократије

Ова секција постоји већ неколико година. На овој секцији дјеца обрађују актуелне теме из области демократије и људских права. Кроз активности које се реализују током школске године, тежи се унапређењу демократије и поштовању људских права и слобода. У оквиру секције раде се различите радионице и праве се панои на разне теме које се тичу људских права и слобода. Дјеца се уче шта су праве вриједности демократије и како да боље разумију и поштују једни друге.