Средњошколски центар Пале

Геодезија и грађевинарство

ГРАЂЕВИНСKИ И АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

Струка: Геодезија и грађевинарство
Занимање: Грађевински техничар/ Архитектонски техничар
4. степен стручне спреме

Грађевинска струка Средњошколског центра Пале је сигурно једна од најопремљенијих грађевинских школа у Републици Српској и Босни и Херцеговини.
Посједујемо потпуно нов и модеран кабинет за грађевинарство који је опремљен савременим помагалима:

- двадесет умрежених рачунара;
- пројектором и платном за презентације;
- флипчартом, таблом и помагалима;
- потпуно новим намјештајем.

 
Рачунари посједују лиценцирани софтвер који се користи у инжењерству попут пакета AutoCAD и Nemetschek.
Наша школа перманентно прати савремене методе, технологије и користи најновије програмске пакете који могу послужити ученицима да квалитетније и ефикасније раде и стичу нова знања.

Тако ученици, као засебан предмет, изучавају AutoCAD након чега стичу довољно знања да графичке радове и пројекте предвиђене наставним планом и програмом могу самостално исцртавати у овом софтверу.

Из области геодезије, наша школа посједује најсавременију опрему која укључује електронски теодолит, нивелире, одговарајуће летве и бројна друга помагала.

Ова струка и занимање грађевинског техничара имају дугу и значајну традицију на нашим просторима.

Након завршеног школовања занимања грађевински техничар, наши ученици су у потпуности спремни за рад у струци као и за наставак школовања, првенствено на грађевинском или архитектонском факултету, као и на смјеровима геодезије или просторног планирања.

Ако се ученици опредијеле да наставе студије на неком другом техничком или пак друштвеном факултету, грађевинска школа ће им сигурно обезбиједити квалитетну подлогу општег образовања, те ће се моћи неометано преорјентисати.

Ученици грађевинске школе имају могућност активног учешћа и рада у секцији "Омладинско предузетништво" коју у нашој школи финансира и организује Норвешка невладина организација BIP (Business Inovations Programs).

У склопу програма и рада школске секције Омладинско предузетништво наши ученици сваке године пишу пословне планове, осмишљавају и организују штандове, друже се и одлазе на такмичења, гдје су до сада постизали изузетне резултате и освојили бројне награде.

Ово је само дио разлога да ученици након завршене основне школе одаберу занимање Грађевински техничар/ Архитектонски техничар.

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА СТРУКУ ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Ви сте овде: Почетна Занимања и струке Геодезија и грађевинарство