Средњошколски центар Пале

Визија и мисија

ВИЗИЈА

Желимо да останемо престижна васпитно-образовна установа на регији и да постанемо школа за углед у Републици Српској. Наш циљ је да сваком ученику, у складу са његовим узрастом и склиностима, омогућимо потпун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој. У нашој школи рађаће се нове идеје, његовати таленти и унапређивати знање. Наши ученици стећи ће знања, развити вјештине и вредносне ставове који ће доприносити њиховом развоју и успјеху, али и развоју и успјеху њихових породица и друштва у цјелини.

 

 МИСИЈА

Континуирано унапређивање васпитно-образовног процеса ученицима ће пружити функционална знања и вјештине и добро их припремити за тржиште рада као и за високе школе и факултете у Републици Српској и у иностранству.

Квалификовани и мотивисани професори који се непрекидно стручно усавршавају, квалитетна настава и добро осмишљене ваннаставне активности омогућиће посвећивање пажње сваком ученику и наше ученике припремити за будућност 21. вијека. Примјењивањем креативне методике наставе, квалитетно ћемо унапређивати језичку, математичку, научну, техничку, информатичку и културну компентенцију наших ученика, што је од великог значаја за наставак образовања и даљи професионални развој.

Сарадња наше школе са родитељима, локалном заједницом, социјалним партнерима, образовним и културним установама и другим релевантним субјектима служиће као примјер успјешне сарадње.

 

Директор школе:

Недељко Газивода