Средњошколски центар Пале

Стручни активи у школи

Редни број НАЗИВ АКТИВА БРОЈ НАСТАВНИКА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РУКОВОДИОЦА АКТИВА
1. Актив професора српског језика и књижевности 6 Дијана Гранић
2. Актив професора страног језика 8 Јелена Гаон Васић
3. Актив професора друштвених наука 8 Аница Гутаљ
4. Актив професора математике 6 Мирјана Југовић
5. Актив професора природних наука 4 Аница Симовић
6. Актив професора машинске групе предмета 3 Бранислав Тробок
7. Актив професора грађевинске групе предмета 3 Жарко Алексић
8. Актив професора угоститељства 5 Јелена Међо
9. Актив професора физичког васпитања 3 Данка Борисогљебски
10. Актив професора туризма 5 Рада Томчић
11. Актив професора информатике 3 Здравко Фуштар
       
БРОЈ СТРУЧНИХ АКТИВА У ШКОЛИ 11