Средњошколски центар Пале

Библиотека

Да лијепа књига стигне до сваког ученика и професора брине

Бранислава Чегар, професор руског језика и књижевности - библиотекар

 

                     Школска библиотека - мјесто за стицање нових знања коришћењем књига

Пространа и свијетла, са полицама уредно поређаних књига, смјештена у средишту школе, библиотека представља живо мјесто културних догађања. Своје прве животне кораке библиотека је започела 1948. године. Од тих давних година, библиотека је мијењала свој лик, простор, непрестано се богатећи књигама. О развијању љубави према књизи, стручној обради и сређивању књижног фонда, његовању лијепе ријечи, информисању о новим насловима брине библиотекар Бранислава Чегар.

Данас, у новом оплемењеном простору, са фондом од 15000 књига за ученике и стручне литературе за наставнике, читаоницом са осам мјеста, рачунаром, телевизором и осталом опремом, библиотека је најпривлачнији кутак школе. У њој се одржавају књижевни сусрети, предавања, организују се тематске изложбе уприличене обиљежавању јубиларних година појединих књижевника или датума важних за школу.

Библиотека се често претвори у учионицу у којој ђаци уче како да се служе рјечницима, правописом, лексиконом, енциклопедијама. У библиотеци пулсира живот школе. До сада је било неколико промоција књига, а гостовао је и један број књижевника.

Састанци, пробе, припремање различитих културних манифестација Драмско-рецитаторске секције са бесједништвом одвијају се у библиотеци. Ученици сатима ишчитавају пјесме српских пјесника док не пронађу ону којом ће се представити на Смотри рецитатора.

Библиотекар квалитетно сарађује са запосленим у школи и својим колегама изван школе. Иако је за нама богато радно искуство, редовне посјете семинарима доприносе стручном напредовању.

Библиотека посједује интернет као извор лако доступних корисних информација. Због тога значај и вриједност књиге нису умањени, већ показују свој истински смисао.

 

KУЋНИ РЕД БИБЛИОТЕКЕ

 

ОПШТА ПРАВИЛА                                         

Корисници Библиотеке дужни су се понашати у складу с образовном, научном и културном природом библиотеке. Прије уласка дужни су искључити мобилне телефоне.                                   

На захтјев библиотекара дужни су показати садржај који уносе или износе из Библиотеке.                 

У простору у библиотеке није допуштено: ометати раднике библиотеке у обављању послова, ометати у раду кориснике, викати и гласно говорити, користити се телефоном, јести, пити или пушити, доводити животиње, картати се, уносити оружје и доносити штампане и електрнске медије непримјереног садржаја.                               

Корисници се не смију зарджавати на мјестима која су намијењена службеној употреби или користити рачунаре намијењене библиотеркама ако за то нису добили одобрење.

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА                                           

Услугама Библиотеке могу се користити ученици и радници СШЦ Пале.                                          

Чланство у Библиотеци стиче са уписом.                                          

Члан има право:                                            

  • Служити се укупном библиотечком грађом,
  • служити се читаоницом,
  • тражити од библиотекара потребне податке и обавјештења,
  • бити информисан о набављеним књигама и другој грађи те активностима које проводи библиотека,
  • предлагати набавку библиотечке грађе,
  • предлагати побољшање пружања услуга,
  • затражити резервацију грађе коју библиотека посједује у довољном броју.

Чланови могу имати истовремено посуђене двије библиотечке јединице на рок од петнаест дана. 

Корисници су дужни  брижљиво поступати с грађом која им је дата на кориштење.                                 

Члан који на било који начин оштети преузету грађу дужан је оштећење уклонити,а ако то није могуће, дужан је надокнадити насталу штету.                                   

Члан може Библиотеци надокнадити штету враћањем истовјетног примјерка књиге, односно библиотечке грађе или плаћањем новчане надокнаде.                                    

Износ надокнаде штете одређује се према цијени књиге и друге књижне грађе у тренутку враћања, односно плаћања новчане надокнаде.                                              

За члана који након усмене и писмене опомене одбије надокнадити штету Бибиотека покреће поступак трајног укидања чланства.                                        

Комплетан Правилник је доступан у Библиотеци.        

 

 

 

 

 

 

Ви сте овде: Почетна Библиотека