Средњошколски центар Пале

План уписа

Школска 2024/ 2025. година


 

Школска 2023/ 2024. година

 

УПИСНИ РОКОВИ

Упис ученика обавља се у два уписна рока:

  1. у јунском року, од 19. јуна до 30. јуна 2023. године и
  2. у јулском року, од 3. јула до 14. јула 2023. године.

1.      ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

 Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак, 19.06. 2023. године, а завршава се у уторак, 20.06.2023. годинеза ученике који имају 60 и више бодова. Резултати уписа објављују се у четвртак, 22.06.2023. године до 10,00 часова на огласној табли школе.

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 26.06.2023. године, а завршава се у сриједу, 28.06.2023. године, за ученике који имају мање од 60 бодова.

Резултати уписа објављују се у петак30.06.2023. године до 10,00 часова на огласној табли школе.

Школе су обавезне доставити податке о упису ученика у први разред, у првом уписном року, Министарству просвјете и културе Републике Српске до 03.07.2023. године.

 2.      ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

 Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње у понедјељак, 03.07.2023. године, а завршава се у сриједу, 05.07.2023. године. Резултати уписа објављују се у петак07.07.2023. године до 10,00 часова на огласној табли школе.

 Од понедјељка 10.07.2023. године до петка 14.07.2023. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјерове у гимназијама, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.

ПОГЛЕДАЈТЕ КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РС У ШКОЛСКОЈ 2023/ 2024. ГОДИНИ


Школска 2022/ 2023. година

 

Упис ученика обавља се у два уписна рока:
1. у јунском року, од 13. јуна до 24. јуна 2022. године и
2. у јулском року, од 04. јула до 15. јула 2022. године.


1. ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак,
13. 06. 2022. године, а завршава се у уторак, 14.06.2022. године, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати уписа објављују се у четвртак, 16.06.2022. године до 10,00 часова на огласној табли школе.
Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 20.06.2022. године, а завршава се у сриједу, 22.06.2022. године, за ученике који имају мање од 60 бодова.
Резултати уписа објављују се у петак, 24.06.2022. године до 10,00 часова на огласној табли школе.
Школе су обавезне доставити податке о упису ученика у први разред, у првом уписном року, Министарству просвјете и културе Републике Српске до 01.07.2022. године.


2. ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње у понедјељак, 04.07.2022. године, а завршава се у сриједу, 06.07.2022. године. Резултати уписа објављују се у петак, 08.07.2022. године до 10,00 часова на огласној табли школе.
Од понедјељка 11.07.2022. године до петка 15.07.2022. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјерове у гимназијама, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.

 


 

Школска 2021/ 2022. година

ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

У јунском уписном року, пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак, 14. 06. 2021. године,  а завршава се у уторак,  15. 06. 2021. године, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати  уписа  објављују се у четвртак, 17. 06. 2021. године.
Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 21. 06. 2021. године, а завршава се у сриједу,  23. 06. 2021. године, за ученике који имају мање од 60 бодова. Резултати  уписа  објављују се у петак, 25. 06. 2021. године.
 
ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК
 
У јулском уписном року, пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње  школе и средње трогодишње школе почиње у понедјељак,  05. 07. 2021. године, а завршава се у сриједу, 07. 07. 2021. годинеРезултати  уписа објављују се у петак, 9. 7. 2021. године.
Од понедјељка, 12. 7. 2021. године, до петка 16. 7. 2021. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјерове у гимназијама, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.
 

 

Школска 2020/ 2021. година 


 

Школска 2019/ 2020. година


Школска 2018/ 2019. година

 

ЈУ Средњошколски центар „Пале“ је за школску 2018/2019. годину предвидио сљедећи план уписа:

Струка:

Занимање (степен):

Број одјељења:

Гимназија

општи смјер (IV)

3  (66 ученика)

Машинство и обрада метала

инсталатер (III)

0,5 (11ученика)

варилац   (III)

0,5 (11ученика)

обрађивач метала резањем (III)

1 (20 ученика)

Угоститељство и туризам

туристички техничар (IV)

1 (22 ученика)

кувар (III)

1 (22 ученика)

Геодезија и грађевинарство

архитектонски техничар (IV)

1 (22 ученика)

 

ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

 

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак, 11. 6. 2018. године, завршава се у уторак, 12. 6. 2018. године, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати уписа објављују се у четвртак, 14. 6. 2018. године, до 10 часова на огласној табли школе.

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 18. 6. 2018. године, а завршава се у сриједу, 20. 6. 2018. године, за ученике који имају мање од 60 бодова. Резултати уписа објављују се у петак, 22. 6. 2018. године, до 10 часова на огласној табли школе.

Школе су обавезне доставити податке о упису ученика у први разред у првом уписном року Министарству просвјете и културе Републике Српске до 29. 6. 2018. године.

 

ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

 

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње  у понедјељак, 2. 7. 2018. године, а завршава се у сриједу, 4. 7. 2018. године. Резултати уписа објављују се у петак, 6. 7. 2018. године, до 10 часова на огласној табли школе.

Од понедјељка, 9. 7. 2018. године до петка, 13. 7. 2018. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно струке и занимања, гдје је има слободног мјеста.


 

Школска 2017/ 2018. година

 

Висина партиципације за упис ученика у школској 2017/ 2018. години износи 50 КМ.

Партиципацију не плаћају:

1. Дјеца ратних војних инвалида;

2. Дјеца без једног или оба родитеља;

3. Дјеца из вишечланих породица (са троје и више дјеце) гдје не раде оба родитеља;

4. Примаоци социјалне помоћи.

Двоје и више дјеце из исте породице која похађају исту школу плаћају један износ од 50 КМ.

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ШКОЛСКА 2017/ 2018. ГОДИНА

           

Редни број струке

НАЗИВ ШКОЛЕ

Редни број занимања

НАЗИВ   ЗАНИМАЊА/   СМЈЕРА

БРОЈ ОДЈЕЉЕЊА

БРОЈ УЧЕНИКА

1

Гимназија

1

Општи смијер

3

72

2

Машинство и обрада метала

2

Ауто-механичар

1

20

3

Инсталатер

1

20

3

Угоститељство и туризам

4

Туристички техничар

1

24

5

Kулинарски техничар

1

24

4

Геодезија и грађевинарство

6

Архитектонски техничар

1

24

УКУПНО

     

8

184

Save