Средњошколски центар Пале

Наставни кадар

РАДНИЦИ ЈУ СРЕДЊОШKОЛСKОГ ЦЕНТРА ПАЛЕ

ШКОЛСКА 2023/ 2024. ГОДИНА

Редни број Име и презиме Радно мјесто/ Предмет који предаје
1. Синиша Руљ Директор
2. Борислав Влачић Помоћник директора
3. Бојана Гутаљ Педагог
4. Јелена Орашанин Психолог 
5. Бранка Пекић Секретар
6. Марина Благојевић Рачуновођа
7. Бојана Радовић Библиотекар
8. Жељка Лазић Благајник
9. Недељко Газивода Координатор практичне наставе
10. Горан Томић Домар
11. Драго Пелемиш Домар
12. Зоран Јовановић Ложач
13. Радмила Маринковић Помоћни радник - спремачица
14. Милијана Савић Помоћни радник - спремачица
15. Зорица Ћосовић Помоћни радник - спремачица
16. Далиборка Симанић Помоћни радник - спремачица
17. Сњежана Рајак Помоћни радник - спремачица
18. Веселинка Павловић Помоћни радник - спремачица
19. Здравка Капуран Помоћни радник - спремачица
20. Дијана Гранић Српски језик и књижевност
21. Сандра Пекић Српски језик и књижевност
22. Драгана Гутаљ Српски језик и књижевност
23. Јелена Парађина Српски језик и књижевност
24. Славица Петровић Српски језик и књижевност
25. Александар Телетина Енглески језик
26. Jелена Ћирић Енглески језик
27. Јелена Гаон Васић Енглески језик
28. Вера Чулина Енглески језик
29. Стела Кићановић Њемачки језик
30. Изабел Рајновић Њемачки језик
31. Сњежана Малбашић Руски језик
32. Предраг Јакшић Руски језик, Српски језик
33. Марко Ножица Латински језик, Историја
34. Добрила Маловић Психологија
35. Ранка Савић Филозофија, Социологија
36. Татјана Космајац Демократија и људска права
37. Аница Гутаљ Историја
38. Бојан Голијанин Историја
39. Слађана Брезо Географија
40. Данијела Гргић Географија
41. Аница Симовић Биологија
42. Тамара Делић Биологија, Екологија
43. Милена Минић Хемија
44. Тијана Делић Хемија
45. Зоран Коњокрад Физика
46. Милица Грачанин Физика
47. Мирјана Југовић Математика
48. Мирјана Радовић Математика
49. Јелена Ивановић Математика
50. Јована Лопатић Математика
51. Слађана Цицовић Информатика
52. Славица Елек Информатика
53. Предраг Радовић Информатика
54. Бранислав Ковачевић Ликовна култура
55. Игор Станишић Музичка култура
56. Деан Газивода Физичко васпитање
57. Владимир Ковачевић Физичко васпитање
58. Данка Борисогљебски Физичко васпитање
59. Рада Томчић Економска група предмета
60. Славица Павичевић Економска група предмета
61. Наташа Радовић Практична настава, Пословна информатика, Привредна математика
62. Љиљана Плакаловић Практична настава, Пословна информатика
63. Јелена Међо Хигијена, Познавање робе, Куварство
64. Владимир Чечар Практична настава, Куварство
65. Митар Савчић Практична настава, Основе услуживања
66. Божана Савић Практична настава , Основе туризма и угоститељства
67. Немања Савић Практична настава
68. Сњежана Драгаш Грађевинскa групa предмета
69. Ранка Милачић Грађевинскa групa предмета
70. Оливера Дамјановић Грађевинскa групa предмета
71. Бранислав Тробок Машинскa групa предмета
72. Предраг Аврам Вјероучитељ
73. Дејан Млађеновић Вјероучитељ
74. Јована Пејкић Психологијa
75. Наида Млинаревић Француски језик у куварству
76. Виолета Лазаревић Информатика
Ви сте овде: Почетна О нама Наставни кадар