Средњошколски центар Пале

Наставни кадар

РАДНИЦИ ЈУ СРЕДЊОШKОЛСKОГ ЦЕНТРА ПАЛЕ

ШКОЛСКА 2021/ 2022. ГОДИНА

Редни број Име и презиме Радно мјесто
1 Синиша Руљ директор
2 Вера Чулина помоћник директора
3 Бојана Гутаљ педагог
4 Јелена Орашанин психолог 
5 Бранка Пекић секретар
6 Марина Благојевић рачуновођа
7 Бојана Радовић библиотекар
8 Жељка Лазић благајник
9 Недељко Газивода кординатор п. наставе
10 Горан Томић домар
11 Драго Пелемиш домар
12 Зоран Јовановић ложач
13 Радмила Маринковић помоћни радник -спремачица
14 Милијана Савић помоћни радник -спремачица
15 Зорица Ћосовић помоћни радник -спремачица
16 Далиборка Симанић помоћни радник -спремачица
17 Жаклина Тепеш помоћни радник -спремачица
18 Веселинка Павловић помоћни радник -спремачица
19 Здравка Капуран помоћни радник -спремачица
20 Бранка Малинић Чугаљ српски језик и књижевност
21 Дијана Гранић српски језик и књижевност
22 Сандра Пекић српски језик и књижевност
23 Драгана Гутаљ српски језик и књижевност
24 Јелена Парађина српски језик и књижевност
25 Јована Каблар енглески језик
26 Александар Телетина енглески језик
27 Јелена Ћирић енглески језик
28 Јелена Гаон Васић енглески језик
29 Стела Кићановић њемачки језик
30 Изабел Рајновић њемачки језик
31 Сњежана Малбашић руски језик
32 Предраг Јакшић руски језик
33 Марко Ножица латински језик,историја
34 Добрила Маловић психологија
35 Ранка Савић филозофија, социологија
36 Татјана Космајац демократија
37 Аница Гутаљ историја
38 Бојан Голијанин историја
39 Борислав Влачић географија
40 Данијела Гргић географија
41 Аница Симовић биологија
42 Ведрана Краишник биологија
43   екологија и заштита животне средине
44 Милена Минић хемија
45 Драгана Миовчић хемија
46 Зоран Коњокрад физика
47 Милица Грачанин физика
48 Мирјана Југовић математика
49 Мирјана Радовић матемаатика
50 Јелена Ивановић математика
51 Јована Батинић математика
52 Слађана Цицовић математика
53 Славица Елек информатика
54 Здравко Фуштар информатика
55 Предраг Радовић Практична настава, рачунари и програмирање и информатика
56 Бранислав Ковачевић Проф. Ликовне културе
57 Игор Станишић Проф. Музичке културе
58 Деан Газивода Проф. Физичког васпитања
59 Владимир Ковачевић Проф. Физичког васпитања
60 Данка Борисогљебски Проф. Физичког васпитања
61 Рада Томчић Проф. Економске групе предмета
62 Славица Павичевић Проф. Економске групе предмета
63 Наташа Радовић Практична настава, пословна информатика, привредна математика
64 Љиљана Плакаловић Практична настава, пословна информатика
65 Јелена Међо Хигијена, познавање робе, куварство
66 Владимир Чечар Практична настава, куварство
67 Митар Савчић Практична настава, основе услуживања
68 Божана Савић Практична настава , основе туризма и угоститељства
69 Немања Савић Практична настава
70 Сњежана Драгаш Проф. Грађевинске групе предмета
71 Ранка Милачић Проф. Грађевинске групе предмета
72 Оливера Дамјановић Проф. Грађевинске групе предмета
73   Проф. Грађевинске групе предмета
74 Бранислав Тробок Проф. Машинске групе предмета
75 Славко Гавриловић Проф. Машинске групе предмета
76 Предраг Аврам Вјероучитељ
77 Дејан Млађеновић Вјероучитељ
78 Гордана Вишњевац проф. Психологије
79 Ивана Грујић проф. Психологије
80 Дајана Благојевић Проф. Француског  језика
Ви сте овде: Почетна О нама Наставни кадар