Средњошколски центар Пале

Наставни кадар

РАДНИЦИ СРЕДЊОШKОЛСKОГ ЦЕНТРА ПАЛЕ

Редни број

Име и презиме

Радно мјесто

1.

Недељко Газивода

директор

2.

Оливера Дамјановић

помоћник директора

3.

Бранка Божић

педагог

4.

Јелена Орашанин

психолог

5.

Слађана Обрадовић Каравдија

социјални радник

6.

Бранка Пекић

секретар

7.

Марина Благојевић

рачуновођа

8.

Бојана Радовић

библиотекар

9.

Ратко Скокић

координатор практичне наставе

10

Жељка Лазић

благајник

11.

Горан Томић

домар

12.

Драго Пелемиш

домар

13.

Зоран Јовановић

ложач

14.

Миланка Обрадовић

помоћни радник -спремачица

15.

Радмила Маринковић

помоћни радник -спремачица

16.

Милијана Савић

помоћни радник -спремачица

17.

Зорица Ћосовић

помоћни радник -спремачица

18.

Далиборка Симанић

помоћни радник -спремачица

19.

Жаклина Тепеш

помоћни радник -спремачица

20.

Здравка Капуран

помоћни радник -спремачица

21.

Ана Стакић

Српски језик

22.

Бранка Малинић Чугаљ

Српски језик и књижевност

23.

Дијана Гранић

Српски језик и књижевност

24.

Сандра Пекић

Српски језик и књижевност

25.

Драгана Гутаљ

Српски језик и књижевност

26.

Јелена Парађина

Српски језик

27.

Вера Чулина

Енглески језик

28.

Александар Телетина

Енглески језик

29.

Јелена Ћирић

Енглески језик

30.

Јелена Гаон Васић

Енглески језик

31.

Ермана Канлић

Њемачки језик

33.

Изабел Рајновић

Њемачки језик

34.

Сњежана Малбашић

Руски језик

35.

Предраг Јакшић

Руски језик

36.

Марко Ножица

Латински језик, Историја

37.

Добрила Маловић

Психологија

38.

Гордана Вишњевац

Психологија

39.

Ранка Савић

Филозофија, Социологија

40.

Татјана Космајац

Демократија

41.

Аница Гутаљ

Историја

42.

Бојан Голијанин

Историја

43.

Борислав Влачић

Географија

44.

Данијела Гргић

Географија

45.

Аница Симовић

Биологија

46.

Ведрана Краишник

Биологија

47.

Милена Минић

Хемија

48.

Ранка Лучић

Хемија

49.

Зоран Коњокрад

Физика

50.

Мирјана Југовић

Математика

51.

Милица Глуховић

Физика, Математика, Привредна математика

52.

Мирјана Радовић

Матемаатика

53.

Јелена Ивановић

Математика

54.

Јована Батинић

Математика, Информатика

55.

Слађана Цицовић

Математика

56.

Славица Елек

Информатика

57.

Здравко Фуштар

Информатика

58.

Предраг Радовић

Пословна информатика, Привредна математика, Практична настава

59.

Бранислав Ковачевић

Ликовна култура, Историја умјетности, Умјетничко обликовање, Слободно ручно цртање

60.

Игор Станишић

Музичка култура

61.

Деан Газивода

Физичко васпитање

62.

Синиша Руљ

Физичко васпитање

63.

Данка Борисогљебски

Физичко васпитање

64.

Рада Томчић

Агенцијско и хотелијерско пословање, Финансијско пословање, Еконимика туризма, Маркетинг у туризму

65.

Славица Павичевић

Агенцијско и хотелијерско пословање, Статистика, Основе предузетништва, Основе туризма и угоститељства

66.

Наташа Радовић

Практична настава, Агенцијско и хотелијеско пословање

67.

Љиљана Плакаловић

Практична настава

68.

Јелена Међо

Познавање робе, Хигијена

69.

Владимир Чечар

Практична настава куварство

70.

Митар Савчић

Услуживање, Основе услуживања, Основе туризма и угоститељства, Практична настава

71.

Божана Савић

Маркетинг у угоститељству, Хотелијерство, Основе предузетништва, Практична настава

72.

Немања Савић

Практична настава

73.

Жарко Алексић

Техничко цртање, Организација грађења, Грађевинске конструкције, Саобраћајнице, Мостови, Практична настава

74.

Ранка Милачић

Грађевински материјали, Нацртна геометрија, Статика и отпорност материјала,   Бетон и армирани бетон, Примјена рачунара, Пројектовање, Практична настава

75.

 

Историја архитектуре

76.

Бранислав Тробок

Практична настава, Машински материјали, Технологија обраде, Технологија занимања, Енергетика, Аутоматизација производње

77.

Гавро Шаренац

Конструисање,, Технологија обраде, Машински елементи, Основе предузетништва

78.

Дајана Благојевић

Француски језик у кулинарству

79.

Тања Ђурић

Основе предузетништва, Моделирање помоћу рачунара, Моделирање и симулација

80.

Марко Коњокрад

Основи електронике, Информатика

81.

Предраг Аврам

Вјеронаука

82.

Ранко Марић

Практична настава

Ви сте овде: Почетна О нама Наставни кадар