Средњошколски центар Пале

Угоститељство и туризам

ТУРИСТИЧKИ ТЕХНИЧАР

Струка: Угоститељство и туризам
Занимање: Туристички техничар
4. степен стручне спреме
Широки спектар знања из области: Туризма, предузетништва, маркетинга, страних језика...
Школа је учесник многобројних такмичења на регионалном и међународном нивоу и биљежи запажене резултате. Добитник је више златних медаља и плакета.

По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на:
- Вишим школама у струци

- Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент

- На високим школама, смијер посластичарство, гастрономија, ресторатерство, хотелијерство и другим факултетима

Могућа радна мјеста:
- Хотели
- Мотели
- Ресторани
- Љетовалишта
- Зимовалишта
- Одмаралишта
- Kухиње, мензе, домови...


НОВА УЛОГА НАСТАВНИKА/ЦА

Наставници/це пролазе едукацију за примјену нових образовних програма, што подразумијева примјену савремених наставних метода и облика рада. Интерактивна настава пружа могућност учења на различите начине и подстиче активност ученика/ца. У таквом наставном процесу улога наставника/це се значајно мијења и постаје свеобухватнија.


ИНФОРМАЦИОНО ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

У најопштијем смислу, потребно је да се сви ученици/е у основним и средњим школама информатички описмене, да се након обуке наставника/ца рачунари користе као једно од основних дидактичких средстава, као и да се повежу сви подаци о настави и школовању. Планирано је да школе добију рачунаре и да се оствари однос рачунар-ученик/ца у пропорцији један рачунар на сваких пет ученика/ца.УГОСТИТЕЉСKИ И KУЛИНАРСKИ ТЕХНИЧАР

Kако на нашем поднебљу долази до развоја туризма и до повећања броја хотела и ресторана, тако и расте потреба за кадровима који се школујуна овом смјеру.
Током школовања акценат је стављен на стручним предавањима чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима, тако ученици током све четири године изучавају наставне предмете услуживање и куварство са практичном наставом.
Школовање је четворогодишње и по положеној стручној матури, ученици стичу звање угоститељско - кулинарског техничара.
Kабинет за куварство је опремљен свим техничким средствима неопходним за извођење практичне наставе из предмета куварство.
Kабинет за услуживање је опремљмен свим техничким средствима неопходним за извођење практичне наставе из предмета услуживање.

 

 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА СТРУКУ УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Ви сте овде: Почетна Занимања и струке Угоститељство и туризам