Средњошколски центар Пале

Машинство и обрада метала

МАШИНСKИ ТЕХНИЧАР

Образовање за занимање машинског техничара траје четири године и у оквиру свог смјера ученици ће бити оспособљени да: раде на нумерички управљаним алатним машинама тина "CNC" струг и "CNC" глодалица којима се управља рачунарским програмом. У тимском раду са машинским инжењерима конструишу различите машинске елементе, склопове машина, дијелове машинских постројења и друге производе из ове области.

- Пројектују и разрађују технолошке поступке израде и монтаже производа у машинству.

- Врше контролисање производа у машинској индустрији

За све прорачуне, скице и цртеже као и симулирање рада машине, ученик ће се користити рачунаром и примјереним програмским пакетима.

 

 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА СТРУКУ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Ви сте овде: Почетна Занимања и струке Машинство и обрада метала