Средњошколски центар Пале

Политика квалитета

Средњошколски центар Пале је васпитно – образовна установа која припрема ученике за  сљедећа подручја рада:

  1. Машинство и обрада метала
  2. Геодезија и грађевинарство
  3. Угоститељство и туризам
  4. Гимназија.

 

Средњошколски центар Пале образује кадрове који су оспособљени за рад у привреди, такође,  припрема их и за даље успјешно школовање.

Претпоставка за висок квалитет наставе је обученост наставног особља и уређени кабинети за  стручну, теоретску и практичну наставу.

Школа је досегла висок рејтинг кроз своје наставне активности, тако да дјелује и као организатор културних манифестација на нивоу општине.

Средњошколски центар Пале остварује сарадњу са партнерима из друштвене заједнице како би квалитет кадрова који  школује у Центру биo препознатљив на тржишту рада.

Средњошколски центар Пале тежи да постане модерна образовна установа која је препознатљива по квалитету одшколованих кадрова - што је вриједност и задовољство друштва у цјелини.

Сталним побољшањима процеса наставе тежимо да одржимо и  задржимо водећу позицију у региону.