Средњошколски центар Пале

Обавезе дежурног наставника

Дежурство наставника

 

Наставници дежурају у двије смјене:

- прва смјена: од 7 часова до 13 часова

- друга смјена: од 13 часова до 18 часова.

 

Обавезе дежурног наставника

 1. Води прeдвиђену евиденцију у књизи дежурстава која се налази у зборници.
 2. Контролише да ли су учионице припремљене за рад.
 3. Контролише да ли су присутни сви наставници.
 4. Уколико је неко од наставника одсутан, организује замјену часова.
 5. Ако је одсутан одјељењски старјешина, даје информације родитељима.
 6. За вријеме одмора дежура на спрату за који је задужен - обилази учионице и тоалет.
 7. Кад звони, провјерава да ли су ученици ушли у учионице и почели се припремати за рад.
 8. Води рачуна да часови почињу на вријеме.
 9. Контролише уредност учионица и према потреби предузима одговарајуће мјере.
 10. Дежурни наставник који је задужен да дежура у приземљу обавезан је да обилази и учионице у вањском дијелу објекта (радионички дио).
 11. Дежурни наставник из прве смјене предаје дежурство наставнику из друге смјене и упознаје га са дневним актуелностима.