Средњошколски центар Пале

О школи

Средњошколски центар Пале једина је установа средњошколског образовања на подручју општине Пале. Данас школа ради у 3428 м² затвореног простора, од чега је 2380 м² учионичког простора. Школа се загријава властитим централним гријањем.

Школа има два опремљена кабинета информатике, опремљене кабинете за пројектовање технолошких система са ЦНЦ машинама, кабинет хидраулике и пнеуматике, кабинет мотора и моторних возила, кабинет за аутоматизацију производње, кабинете кухарства и услуживања, као и четири радионице: стругарница, глодачница, браварница и аутомеханичарска радионица, затим кабинет физике, кабинет за практичну наставу туристичких техничара, кабинет за финансијско пословањеи кабинет за примјену рачунара у архитектури. Школа посједује фискултурну дворану са свлачионицом за ученике, као и школску библиотеку.


Тренутно у нашој школи образују се четири образовне струке са занимањима:
- Гимназија – општи смјер
- Машинство и обрада метала – машински техничар, машински техничар за компјутерско конструисање
- Угоститељство и туризам – туристички техничар, угоститељски техничар и кулинарски техничар
- Геодезија и грађевинарство – грађевински техничар и архитектонски техничар


У школској 2017/2018. години уписано је 693 ученика распоређених у 32 одјељења. Настава се одвија у двије смјене. У првој смјени ради 16 и у другој смјени 16 одјељења.

 

У школи су запослена 86 радника. Садашњи директор школе је Недељко Газивода, професор који има веома вриједне сараднике у наставним и ваннаставним активностима. Резултат овакве сарадње су наши ученици који постижу изванредне резултате на такмичењима. У школи ради Савјет ученика и Савјет родитеља који доприносе квалитетнијој реализацији школских активности.


У школи тренутно раде секције: Ликовна, Обојкашка, Атлетика, Литерарна, Секција из демократије, Web site, Лингвистичка, Дебатна, Црвени крст, Драмско рецитаторска, Новинарска, Млади конобари, Млади умјетници и Фотографска секција.


Све активности које су спроведене орјентисане су ка постизању што бољих резултата и што квалитетнијем, стручно васпитно –образовном процесу.

 

 

Ви сте овде: Почетна О нама О школи