Средњошколски центар Пале

Гимназија

ГИМНАЗИЈА - ОПШТИ СМЈЕР

Бити гимназијалац/ка је одувијек представљало привилегију. Дуга традиција гимназијског образовања у Босни и Херцеговини - Републици Српској, оставило је неизбрисив траг свршених гимназијалаца који су својим каснијим животним опређељењима дали трајан допринос развоју друштва у најразличитијим областима. Гимназијско образовање представлља један од темељних ослонаца духовне и интелектуалне препознатљивости
напредних друштава.

 

KОЈИ СУ ЦИЉЕВИ ГИМНАЗИЈСKОГ ОБРАЗОВАЊА?


- стицање потребних знања, вјештина, способности и навика заснованих на достигнућима науке, културе и умјетности ради настављања школовања,
- постизање међународног упоредивог знања,
- развијање критичког мишљења и просуђивања,
- развијање способности комуникације и ненасилног рјешавања конфликата,
- развијање одговорног односа према радној и животној средини и сопственом здрављу,
- развијање способности за живот у плуралистичком и демократском друштву,
- подстицање разумијевања, толеранције и солидарности.ж

 

НА KОЈИМ ПРИНЦИПИМА СЕ ЗАСНИВА ГИМНАЗИЈСKО ОБРАЗОВАЊЕ?


- принцип научно-стручне утемељености,
- принцип уважавања културно-историјског насљеђивања,
- принцип логичког повезивања наставног градива међу сродним дисциплинама,
- принцип отворености и флексибилности програма,
- принцип трајног општепримјенљивог знања,
- принцип примјене система квалитета и увођења европских стандарда,
- принцип разноликости педагошке комуникације,
- принцип скраћивања и редукције програмских садржаја.

 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ:

Гимназија општи смјер

Гимназија друштвено-језички смјер

Гимназија рачунарско-информатички смјер

Ви сте овде: Почетна Занимања и струке Гимназија