Средњошколски центар Пале

Назив вананаставне активности

Руководилац активности

Термини одржавања

Број учионице

Допунска настава из српског језика

Бранка Mалинић Чугаљ

Четвртак, 12.15

12

Допунска настава из биологије

Аница Симовић

Четвртак, 11.15

 

Допунска настава из географије

Данијела Гргић

Сриједа, 12.15

 

Допунска настава из филозофије

Ранка Савић

Петак, 12.15

11

Допунска настава из њемачког језика

Ермана Канлић

Четвртак, 11.25

31

Допунска настава из информатике

Славица Елек

Понедејељак, 11.25

13

Допунска настава из информатике

Здравко Фуштар

Четвртак, 13.05

8

Допунска настава из математике

Јелена Арнаут

Уторак

 

Допунска настава из њемачког

Изабел Рајновић

Петак, 13.00

12

Допунска настава из латинског језика

Марко Ножица

Уторак, 13.05

 

Допунска настава из енглеског језика

Вера Чулина

Петак, 12.15

12

Допунска настава из математике

Јована Батинић

Понедјељак, 13.00

12

Допунска настава из познавања робе

Јела Међо

Петак, 16.30

 

Допунска настава из географије

Раде Ивановић

Четвртак, 17.15

 

Допунска настава из математике

Милица Глуховић

Уторак, 11.25

Четвртак, 12.10

Кабинет физике

Допунска настава из српског језика

Даница Благојевић

 

 

 ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

Назив вананаставне активности

Руководилац активности

Термини одржавања

Учионица

Допунска настава из српског језика

Бранка М.Чугаљ

Сриједа, 11,25-12,10

Библиотека

Допунска настава из биологије

Аница Симовић

Уторак, 12,15-13

 

Допунска настава из њемачког језика

Изабел Рајновић

Понедјељак, 11,25-12,10; 13,05-13,50

30

Допунска настава из статистике

Славица Павичевић

Уторак, 12,15-13,15

9

Допунска настава из француског језика у кулинарству

Дајана Благојевић

Понедјељак, 13,10-13,55

Понедјељак, 11,25-12,10

30

Допунска настава из географије

Данијела Гргић

Понедјељак, 13,55-14,40

 

Допунска настава из

Марко Ножица

Четвртак, 13,05-13,50

 

Допунска настава из њемачког језика

Стела Кићановић

Понедјељак, 13,00-13,50

Четвртак, 11,25-12,10

31

Допунска настава из историје

Бојан Голијанин

Четвртак , 11,25-12,15

31

Допунска настава из информатике

Славица Елек

Сриједа, 11,25-12,10

13

Допунска настава из психологије

Добрила Маловић

Четвртак, 12,15-13,00

8

Допунска настава

Сњежана Драгаш

Уторак, 12,15-13,00

Петак, 13,05-13,50

11

Допунска настава из информатике

Здравко Фуштар

11,25-12,10

3

Допунска настава из српског језика

Сандра Пекић

Петак, 12,15-13,00

23

Допунска настава из

Бранислав Тробок

Четвртак, 15,40-16,25

24

Допунска настава из математике

Јелена Ивановић

Четвртак, 13,05-13,50

30

Допунска настава из математике

Горана Вуксић

Понедјељак, 16,30-17,15

4

Допунска настава из

Митар Савчић

Сриједа, 12,15-13,00

Кабинет услуживања

Допунска настава из српског језика

Јелена Парађина

Уторак, 12,15

 

Допунска настава из математике

Мирјана Радовић

Уторак, 13,05-13,50

30

Допунска настава из физике

Огњен Веселиновић

Уторак, 12,15-13,00

Петак, 12,15-13

 

Допунска настава из енглеског језика

Јелена Г. Васић

Понедјељак, 11,25-12,10

 

Допунска настава из математике

Милица Кременовић

Сриједа, 12,15-13,50

19;23

Допунска настава из хемије

Драгана Миовчић

 

 

Редни број НАЗИВ АКТИВА БРОЈ НАСТАВНИКА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РУКОВОДИОЦА АКТИВА
1. Актив професора српског језика и књижевности 6 Дијана Гранић
2. Актив професора страног језика 8 Јелена Гаон Васић
3. Актив професора друштвених наука 8 Аница Гутаљ
4. Актив професора математике 6 Мирјана Југовић
5. Актив професора природних наука 4 Аница Симовић
6. Актив професора машинске групе предмета 3 Бранислав Тробок
7. Актив професора грађевинске групе предмета 3 Жарко Алексић
8. Актив професора угоститељства 5 Јелена Међо
9. Актив професора физичког васпитања 3 Данка Борисогљебски
10. Актив професора туризма 5 Рада Томчић
11. Актив професора информатике 3 Здравко Фуштар
       
БРОЈ СТРУЧНИХ АКТИВА У ШКОЛИ 11

ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

Назив ваннаставне активности

Руководилац активности

Термини одржавања

Учионица

Додатна настава из српског језика

Бранка М. Чугаљ

Сриједа, 12,15-13,00

Библиотека

Додатна настава из биологије

Ведрана Краишник

Понедјељак, 13,00-13,50

 

Додатна настава из физике

Зоран Коњокрад

Уторак, 12,15-13,00

6

Додатна настава из њемачког језика

Стела Кићановић

Петак, 13,05-13,50

31

Додатна настава из информатике

Славица Елек

Уторак, 8.час

13

Додатна настава из информатике

Здравко Фуштар

13,05-13,50

3

Додатна настава из хемије

Милена Минић

Петак, 12,15-13,00

Кабинет 18

Припрема за такмичење из српског језика

Бранка М. Чугаљ

Понедјељак, 12,15-13,00

Библиотека

Припрема за такмичење из физике

Зоран Коњокрад

Уторак, 12,15-13,00

6

Припрема за такмичење из демократије и људских права

Татјана Космајац

Сриједа, 9,40-10,25

Четвртак, 14,45-15,30

7;18

Припрема за такмичење из енглеског језика

Јелена Ћирић

Уторак, 13,05-13,50

31

Припрема за такмичење из српског језика

Дијана Гранић

Понедјељак,13,00

31

Припрема за такмичење из

 

Рада Томчић

Сриједа, 13,10-13,45

9

Припрема за такмичење из

Славица Павичевић

Сриједа, 13,10-13,45

9

Припрема за такмичење из руског језика

Сњежана Малбашић

Понедјељак, 13,05-13,50

30

Припрема за такмичење из математике

Јелена Ивановић

Уторак, 12,15-13,00

или 13,05-13,50

30

Припрема за такмичење из куварства

Владимир Чечар

Сриједа, 12,15-13,00

Кабинет куварства

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИЈА И ОДЈЕЉЕНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

2021/2022. ГОДИНЕ

Разред

Разредни старјешина

Термин одржавања информација

Термин одржавања одјељенских заједница

I-1

Изабел Рајновић

Сриједа, 11,25-12,10

Уторак, 5.час ,прва смјена

I-2

Александар Телетина

Четвртак, 17,30-18,00

Петак, 1.час, прва смјена

I-3

Јелена Ивановић

Четвртак, 11,25-12,10

Сриједа, 1.час, прва смјена

I-4

Рада Томчић

Четвртак, 16,30-17,15

Уторак, 6.час, друга смјена

I-5

Деан Газивода

Петак, 17,15-18,00

Уторак, 6.час, друга смјена

I-6

Оливера Дамјановић

Уторак, 14,00-15,00

Петак, 4.час, прва смјена

II-1

Данијела Гргић

Сриједа, 9,40-10,25

Петак, 7.час,прва смјена

II-2

Мирјана Југовић

Уторак, 8,55-9,35

Сриједа, 7.час, прва смјена

II-3

Аница Гутаљ

Сриједа, 10,35-11,20

Петак, 1. час, прва смјена

II-4

Бојан Голијанин

Сриједа, 14,45-15,30

Петак, , 6.час, друга смјене

II-5

Јелена Парађина

Петак, 17, 20-17,45

Петак, 7.час, прва смјене

II-6

Владимир Чечар

Понедјељак, 15,40-16,25

Петак, 3.час, друга смјена

II-7

Сандра Пекић

Петак, 11,25-12,10

Четвртак, 7.час, прва смјена

III-1

Дијана Гранић

Понедјељак, 15,40-16,25

Четвртак, 1.час,прва смјене

III-2

Аница Симовић

Понедјељак, 12,15-13,00

Петак, 4.час, прва смјене

III-3

Мирјана Радовић

Понедјељак, 9,40-10,25

Уторак, 7.час, прва смјене

III-4

Јелена Гаон Васић

Сриједа, 18,05-18,30

Сриједа, 6.час, друга смјене

III-5

Наташа Радовић

Четвртак, 15,40-16,25

Петак, 7.час,прва смјене

III-6

Јелена Међо

Четвртак, 16,30-17,15

Понедјељак, 7.час, прва смјена

III-7

Јелена Ћирић

Сриједа, 9,40-10,25

Понедјељак, 3.час, прва смјена

III-8

Милица Кременовић

Сриједа, 11,25-12,10

Понедјељак, 7.час, прва смјена

IV-1

Драгана Гутаљ

Понедјељак, 16,30-17,15

Петак, 3.час, прва смјена

IV-2

Татјана Космајац

Петак, 8,50-9,35

Петак, 6.час, прва смјена

IV-3

Данка Борисогљебски

 

Четвртак, 6.час, прва смјена

IV-4

Љиљана Плакаловић

Четвртак, 15,40-16,25

Сриједа, 7.час, прва смјена

IV-5

Ранка Милачић

Петак, 9,40-10,25

Четвртак, 4.час, прва смјена

Ви сте овде: Почетна Савјет родитеља Srednjoškolski centar Pale