Средњошколски центар Пале

Пројекти и акције

Кабинет за ваннаставне активности

На крају  школске 2016/2017. године започета је реализација пројекта Смањење броја изостанака у сарадњи са НВО World Vision. Пројекат је предвидио опремање кабинета за ваннаставне активности.

Наша школа, као и већина школа у РС, сусреће се са проблемом великог броја изостанака, па је као једно од могућих рјешења овог проблема препознато опремање кабинета за ваннаставне активности. Школу похађа велики број талентованих ученика којима би кабинет служио као мјесто гдје ће проводити слободно вријеме, изграђујући своју личност и унапређујући своје таленте.  Кабинет је у потпуности опремљен опремом у вриједности од 5, 233 КМ у октобру 2017. године.