Средњошколски центар Пале

Савјет родитеља

Савјет родитеља је савјетодавно тијело које чини по један представник родитеља сваког одјељења у школи. Савјет родитеља:

1. разматра успјех ученика у учењу и владању,

2. разматра намјену коришћења средстава остварених ученичким радом, проширеном дјелатношћу школе и од донација и средстава родитеља,

3. разматра школски календар,

4. разматра план екскурзија и излета ученика на почетку школске године,

5. представља ставове родитеља ученика школском одбору,

6. подстиче ангажовање родитеља у раду школе,

7. учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовни рад у школи и

8. промовише интересе школе у локалној заједници на чијем се подручју школа налази.

Предсједник Савјета родитеља је Жељка Благојевић, замјеник предсједника је Вељко Мастило, а записничар је Вања Југовић. Представници Савјета родитеља у Школском одбору су Татјана Бандука и Миломир Лучић. Координатор Савјета родитеља је Бојана Гутаљ.

СПИСАК ПРЕДСТАВНИКА САВЈЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

РАЗРЕД

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА

I1

ХЕЛЕНА КОВАЧ

I2

СЛАВИША ШКИПИНА

I3

ЛОЛОВИЋ ЦИЦА

I4

ЊЕГОШ КАБЛАР

I5

МАРЈАНА ЛИЗДЕК

I6

ДАНИЈЕЛА ТОМИЋ

I7

ТОМИСЛАВ АНИЋ

II1

БОРОВЧАНИН МИЛЕНКО

II2

ТАТЈАНА БАНДУКА

II3

ХЕЛГА ЛУЧИЋ

II4

НАТАЛИЈА ВУКАШИНОВИЋ

II5

ЈЕЛЕНА САВИЋ

II6

 ДРАГАНА ПАНДУРЕВИЋ

II7

ЉУБИЦА РАДОВИЋ

II8

МИЛИЈАНА ЋИРИЋ

III1

МИЛОМИР ЛУЧИЋ

III2

ВАЊА ЈУГОВИЋ

III3

ДРАЖЕНКА РИСТИЋ

III4

 НАТАША ВРЕЋО

III5

МИЛЕНКА ЛУЧИЋ

III6

СВЈЕТЛАНА ЛАЗАРЕВИЋ

III7

СЛАВЕНКО ЛОНЧАРЕВИЋ

IV1

ВЕЉКО МАСТИЛО

IV2

СЛАВИЦА ЕЛЕК

IV3

БИЉАНА ЈАКОВЉЕВЋ

IV4

СТАНИСЛАВ ПЕНО

IV5

ЖЕЉКА БЛАГОЈЕВИЋ

IV6

ДРАГАНА КЕКИ

IV7

ВЛАЈКО ПЉЕВАНЧИЋ

IV8

САЊА СИМИЋ

Ви сте овде: Почетна Информације За родитеље Савјет родитеља