Средњошколски центар Пале

Школске секције

Web site

Web site је секција која се бави креирањем web страница, употребом HTML (HypetText Markup Language) језика. Ученици, индувидуално или групно, користећи текст едитор (Notepad) и интернет претраживач (Chrome, Mozilla) креирају web страницу. HTML документ може да садржи текст, слике, табеле и листе, у зависности од података који се желе приказати. Сваки ученик прави своју страницу посебно, користећи разне наредбе, <tagove>, и на тај начин свака страница има другачији изглед. На страницама су приказани разни подаци, везани за свијет музике, спорта, науке, у зависности од различитих сфера интересовања оних који креирају .html документ. Ученици самостално бирају тему и прибављају податке, користећи Интернет као основни извор информација и на тај начин показују своју креативност.