Средњошколски центар Пале

Школске секције

Полазећи од претпоставке да је образовање ученика један од темељних фактора у формирању личности, постоји потреба да се овом виду васпитно-образовног рада посвети посебна пажња. Та пажња се може остварити ако се пружи могућност ученику да један дио свог слободног времена проведе у ономе што он сам одабере, а за то га опредјељује његова склоност и афинитет. Руководећи се наведеним начелима у овој школској години, највећи број ученика се опредијелио за секцију из хемије.

Секција из хемије је најактивнија и најмногобројнија секција у нашој школи. Секција младих хемичара дјелује од септембра сваке школске године под вођством професора Милене Минић. Састанци чланова секције се одржавају најмање једном седмично, а према потреби и више пута. Одзив ученика је велики, јер је рад на секцији базиран према наставном плану и програму већине предмета који се изучавају у хемијској школи. Осим дефинисаног плана и програма, ученици имају могућност да сами предлажу неку тему која им је интересантна за рад.

 Кроз предвиђене активности, чланови секције ће имати прилику да:

-прошире своје знање из хемије

-буду креативни, маштовити и самостални

-израђују паное и презентације са темама из хемије

-развијају способност за тимски рад

-самостално проналазе и користе различите изворе информација

-учествују на фестивалима науке

 Нажалост, у нашој школи не постоји опремљен кабинет хемије за извођење практичних огледа. Међутим, професори ентузијасти, попут Милене Минић, кажу да иако нема лабораторија и кабинета, не може се дозволити да дјеца остану ускраћена за практично знање из хемије. Стога, у сарадњи са Одсјеком за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у Сарајеву организује се посјета наших ученика манифестацији „Отворени дани хемије“ која се одржава сваке године у априлу мјесецу.