Средњошколски центар Пале

Секције

Web site

Web site је секција која се бави креирањем web страница, употребом HTML (HypetText Markup Language) језика. Ученици, индувидуално или групно, користећи текст едитор (Notepad) и интернет претраживач (Chrome, Mozilla) креирају web страницу. HTML документ може да садржи текст, слике, табеле и листе, у зависности од података који се желе приказати. Сваки ученик прави своју страницу посебно, користећи разне наредбе, <tagove>, и на тај начин свака страница има другачији изглед. На страницама су приказани разни подаци, везани за свијет музике, спорта, науке, у зависности од различитих сфера интересовања оних који креирају .html документ. Ученици самостално бирају тему и прибављају податке, користећи Интернет као основни извор информација и на тај начин показују своју креативност. 

Ви сте овде: Почетна Ваннаставне активности Секције Секције Web site